Διαδικτυακά Τμήματα

Διαθέσιμα Διαδικτυακά Τμήματα 2020 - 21:

Proficiency Plus - Virtual
(βλ. περισσότερα)

Οι Σχολές μας προσφέρουν στους μαθητές τους την επιλογή τμημάτων με:

  • Μαθήματα Δια Ζώσης (κλασική εκπαίδευση) ή 

  • Διαδικτυακά Μαθήματα με Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι η μαθησιακή διαδικασία κατα την οποία η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω internet, με αμφίδρομη επικοινωνία (εικόνας και ήχου) και σε πραγματικό χρόνο.

Αναλυτικά:

  • Όλοι οι συμμετέχοντες συνδέονται και επικοινωνούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, σε προκαθορισμένο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα,

  • Λειτουργεί ως μία "ηλεκτρονική τάξη" με όλες τις λειτουργίες της παραδοσιακής: παράδοση μαθήματος, εξέταση μαθητή, επίλυση ασκήσεων & αποριών, χρήση διαδραστικού πίνακα, υποβολή ερωτήσεων, ανάρτηση & ανάθεση εργασιών, διενέργεια τεστ, κοκ,

  • Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, καθώς καταργούνται οι μετακινήσεις και

  • παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν στα μαθήματα μας.

Οι Σχολές Αργουδέλη διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό (εκπαιδευτική πλατφόρμα, υπερσύγχρονους Η/Υ, γραμμές οπτικής ίνας, κλπ) και προσφέρουν αμιγή ή συμπληρωματικά Διαδικτυακά Μαθήματα στους μαθητές τους, σε πλήρως κρυπτογραφημένο και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Οι καθηγητές των Σχολών μας έχουν εκπαιδευθεί ειδικά για την διενέργεια Διαδικτυακών Μαθημάτων.

Τα αμιγώς Διαδικτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα και οργανωμένα ώστε να προσφέρουν τα ίδια στοιχεία και ποιότητα εκπαίδευσης με τα δια ζώσης μαθήματα. Επίσης, ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών ωρών είναι ο ίδιος.

Απαραίτητος εξοπλισμός για το μαθητή:

  • Σύνδεση στο internet (min 24Mbps - ιδανικά > 50Mbps)

  • Σύγχρονος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (με Win10) - όχι tablet ή smartphone

  • Headset (Ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο)

  • Web camera

Διαθέσιμα Διαδικτυακά Τμήματα 2020 - 21:

Proficiency Plus - Virtual
(βλ. περισσότερα)