ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ενημέρωση στους γονείς γίνεται μέσω διαδικτύου και είναι ατομική για κάθε μαθητή.

Θα πρέπει να επιλέξετε "Σύνδεση" στο τμήμα που σας ενδιαφέρει και να αναμένετε την αποδοχή της καθηγήτριας (ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα)

Τμήμα Αj - 1

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Γεμελιάρη)

Σύνδεση
(Passcode
732020)

Τμήμα Bj - 1

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα Bj - 2

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα Α - 1

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα Α - 2

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα B - 1

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Γεμελιάρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα B - 2

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Αλμυράντη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα C - 1

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα C - 2

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα
D - 1 - 2

Τμήμα
Ε - 1


Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Αλμυράντη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Γερμανικά
G4, G5

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
6.00 μμ - 6.30 μμ
(κα Αγγελοπούλου)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)