ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ενημέρωση στους γονείς γίνεται μέσω διαδικτύου και είναι ατομική για κάθε μαθητή.

Θα πρέπει να επιλέξετε "Σύνδεση" στο τμήμα που σας ενδιαφέρει και να αναμένετε την αποδοχή της καθηγήτριας (ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα)

Για την περίοδο των Χριστουγέννων τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά έως και την Τετάρτη 23/12/20 και θα αρχίσουν πάλι την Παρασκευή 8/1/21.

Σας ευχόμαστε Υγεία & Καλές Γιορτές

Τμήμα Αj - 1

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Γεμελιάρη)

Σύνδεση
(Passcode
732020)

Τμήμα Bj - 1

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
7.30 μμ - 8.00 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα Bj - 2

Πέμπτη
17 Δεκεμβρίου 2020
7.30 μμ - 8.30 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα Α - 1

Τετάρτη
16 Δεκεμβρίου 2020
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα Α - 2

Πέμπτη
17 Δεκεμβρίου 2020
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα B - 1

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Γεμελιάρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα B - 2

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Αλμυράντη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα C - 1

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα C - 2

Τετάρτη
16 Δεκεμβρίου 2020
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα
D - 1 - 2

Τμήμα
Ε - 1

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Αλμυράντη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα
FAST
LOWER

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Μεταξά)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα
LOWER

Τμήμα
PROFICIENCY

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Παπαναστάση)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Γερμανικά
G4, G5

Παρασκευή
18 Δεκεμβρίου 2020
8.00 μμ - 8.30 μμ
(κα Αγγελοπούλου)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)