ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ενημέρωση στους γονείς γίνεται μέσω διαδικτύου και είναι ατομική για κάθε μαθητή.

Θα πρέπει να επιλέξετε "Σύνδεση" στο τμήμα που σας ενδιαφέρει και να αναμένετε την αποδοχή της καθηγήτριας (ενδέχεται να υπάρξει μικρή αναμονή αν η καθηγήτρια συνομιλεί με άλλον γονέα)

Τμήμα Αj - 1

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Γεμελιάρη)

Σύνδεση
(Passcode
732020)

Τμήμα Bj - 1

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
7.30 μμ - 8.00 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα Bj - 2

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
7.30 μμ - 8.15 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα Α - 1

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα Α - 2

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα B - 1

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Γεμελιάρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα B - 2

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Αλμυράντη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα C - 1

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Βενέρη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα C - 2

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
7.50 μμ - 8.30 μμ
(κα Καρακωνσταντή)

Σύνδεση
(Passcode 

732020)

Τμήμα
D - 1 - 2

Τμήμα
Ε - 1


Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
6.00 μμ - 7.30 μμ
(κα Αλμυράντη)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα
FAST
LOWER

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Μεταξά)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Τμήμα
LOWER

Τμήμα
PROFICIENCY


Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
6.00 μμ - 7.00 μμ
(κα Παπαναστάση)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)

Γερμανικά
G4, G5

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
8.00 μμ - 8.30 μμ
(κα Αγγελοπούλου)

Σύνδεση
(Passcode 
732020)