Σάββατο 15/12. Ημέρα παράδοσης Ελέγχων Προόδου Α' Τριμήνου

11/12/2012 20:55

Οι Έλεγχοι Προόδου Α' Τριμήνου θα παραδοθούν στους μαθητές και γονείς το Σάββατο 15/12. Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεργασίας με τους Καθηγητές έχει δοθεί ατομικά σε κάθε μαθητή.

Καλά Αποτελέσματα!