Σεμινάριο: 'Μαθαίνω ... πως να μαθαίνω!'

13/10/2014 17:27
  • Ανακαλύψτε τι μαθησιακός τύπος είστε (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός, λεκτικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός)

  • Βρείτε έξυπνους τρόπους για αποτελεσματικό διάβασμα, σύμφωνα με τον μαθησιακό σας τύπο

  • Θέστε σωστά τους στόχους σας

  • Οργανώστε το χρόνο σας και το διάβασμά σας

  • Αντιμετωπίστε την αναβλητικότητα

  • Αποκτήστε καλές συνήθειες που οδηγούν στην επιτυχία

Ημερομηνία: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014
Ώρα: 7.00 μ.μ. -9.00 μ.μ.
Χώρος: Χορμοβίτου 242, 4ος Όροφος, Αίθουσα Εκδηλώσεων
Εισηγήτρια: Εύη Ζουρούδη-Αργουδέλη, Διευθύντρια των Σχολών ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ