Σημαντικό! ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ Μαθησιακών Προφίλ - Δυσκολιών (Learning Styles)

29/07/2012 15:01

Το τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες - δεξιότητες.


Λεπτομέρειες