ΑΡΓΙΑ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

15/11/2022 17:52

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, λόγω της αργίας.

Τα γραφεία μας και η γραμματεία θα λειτουργήσουν κανονικά έως τις 8 μμ.