Ενημερώσεις Γονέων Β' Τριμήνου

09/03/2021 17:59

Στην σχετική μας σελίδα "Ενημέρωση Γονέων" μπορείτε να δείτε τις προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις με τις καθηγήτριες των παιδιών για το Β' Τρίμηνο.

Οι έντυποι Έλεγχοι Προόδου θα αποσταλούν στους γονείς μέσω e-mail.