Η Επίγνωση (Mindfulness) ενισχύει τη Γνώση!

21/08/2019 19:43

Εισάγουμε και καθιερώνουμε την Επίγνωση/ Mindfulness ως αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών μας.
 

Επίγνωση έχουμε όταν η προσοχή μας επικεντρώνεται στην παρούσα στιγμή, χωρίς να υπεραναλύουμε αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν ή να ανησυχούμε υπερβολικά για το μέλλον.
Απλές τεχνικές και σύντομες διαδικασίες συντελούν στο να το πετυχαίνουμε και στην Εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών.
 

Η Επίγνωση προσφέρει πολλά πνευματικά, ψυχικά και σωματικά οφέλη και στους μαθητές και στους δασκάλους.

 

Περισσότερες Λεπτομέρειες