Ημερομηνίες Λήξης Μαθημάτων & Τελικών Διαγωνισμάτων

10/05/2021 18:35

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για την σχολική χρονιά 2020-21 λήγουν στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  -   18 ΜΑΙΟΥ 2021

  • ΑΓΓΛΙΚΑ         -   21 ΜΑΙΟΥ 2021

Τα Τεστ Τριμήνου θα διεξαχθούν για τα Γερμανικά στις 21 Μάϊου ενώ για τα Αγγλικά στις 24 και 25 Μάϊου, ανάλογα με το τμήμα φοίτησης.

Θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα για τον τρόπο παράδοσης των Ελέγχων Προόδου και τον τρόπο ενημέρωσης σας από τις καθηγήτριες των παιδιών.

Σας ευχαριστούμε