Μαθήματα από 10/5/21

08/05/2021 11:01

Χρόνια Πολλά - Χριστός Ανέστη

Διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία των τμημάτων από 10/5/21

Τμήματα Aj έως και Ε': Τα μαθήματα συνεχίζονται μόνο μέσω Διαδικτύου. Καμμία αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Γερμανικά: Τα μαθήματα συνεχίζονται μόνο μέσω Διαδικτύου. Καμμία αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τμήματα Proficiency, Fast Lower, Lower: Καμμία αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά:

  • Τη Δευτέρα 10/5 τα μαθήματα θα γίνουν μέσω Διαδικτύου. 
  • Από την Τετάρτη 12/5, η παρουσία των μαθητών στις τάξεις είναι προαιρετική και θα πρέπει να υπάρχει έγκυρο Self Test (το ίδιο που θα χρησιμοποιείται στα σχολεία των παιδιών). Για τα τμήματα αυτά θα υπάρξει η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας, (δηλαδή το μάθημα θα διεξάγεται κανονικά στην αίθουσα και παράλληλα - την ίδια ώρα - μέσω διαδικτύου), ώστε όλα τα παιδιά να παρακολουθούν και να συμμετέχουν κανονικά στα μαθήματα.