Νέα Πρωτοποριακή Υπηρεσία

18/05/2015 13:02

"Proficiency Plus"

To μοναδικό τμήμα που συνδυάζει τις τάξεις

Proficiency Α' (1 έτος) & Proficiency B' (2ο έτος),

σε MIA μόνο χειμερινή σχολική χρονιά!

 

Λεπτομέρειες