Νέες Ημερομηνίες Εξετάσεων Cambridge

10/04/2020 18:34

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι ημερομηνίες για τις γραπτές εξετάσεις Cambridge Assessment English μετατίθενται ως παρακάτω:

Σάββατο 20 Ιουνίου:

  • B2 First for Schools (FCE for schools),

  • C1 Advanced (CAE),

  • Pre A1 Starters (YLE Starters),

  • A1 Movers (YLE Movers),

  • A2 Flyers (YLE Flyers)

Κυριακή 21 Ιουνίου:

  • A2 Key for Schools (KET for schools),

  • B1 Preliminary for Schools (PET for schools),

  • C2 Proficiency (CPE)

Οι ημερομηνίες υπόκεινται σε ενδεχόμενη περαιτέρω αλλαγή ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.