ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ECCE & ECPE

30/03/2020 20:50

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • ECCE 27 Iουνίου 2020

  • ECPE 28 Ιουνίου 2020

Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των ECCE και ECPE Μαΐου 2020 οφείλονται στα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του ιού COVID-19 σε όσους εμπλέκονται με τις εξετάσεις.
Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουνίου 2020 υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγή εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.