Οδηγίες Εγγραφών

Να Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, δίνει στους γονείς τη δυνατότητα, 
 
της κατοχύρωσης θέσης στο τμήμα που επιθυμούν και 
 
του υπολογισμού και εξόφλησης των Διδάκτρων.

Πριν προχωρήσετε στην Εγγραφή, παρακαλούμε να ενημερωθείτε: