Κέντρα Ξένων Γλωσσών - Φροντιστήρια Αργουδέλης-Πουλοπούλου στον Πειραιά & Κερατσίνι

Σπουδές

Στα Κέντρα μας διδάσκονται :

σε όλα τα επίπεδα (παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, εντατικά), και οι μαθητές - σπουδαστές προετοιμάζονται για την συμετοχή τους σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων γλωσσομάθειας.


Η διδασκαλία γίνεται

 

Επισκεφθείτε τις σχετικές σελίδες μας,

για περισσότερες λεπτομέρειες !