Ενήλικες

 
Η εκπαίδευση των ενηλίκων γίνεται ατομικά ή σε μικρά group
και είναι στοχευμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων:
  • είτε είναι η απόκτηση κάποιου πτυχίου, (Proficiency, IELTS, κλπ)
  • είτε είναι η απόκτηση ευκολίας στην έκφραση και γραφή,
  • είτε είναι η βελτίωση της χρήσης της γλώσσας σε σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα του εκπαιδευόμενου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες