Περιβάλλον

 

'Επειδή τα παιδιά μας αξίζουν ένα μέλλον
σε μια καλύτερη κοινωνία και
σε ένα καθαρότερο περιβάλλον ... '

Οι Σχολές μας συνειδητά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να μετατρέψουν σε πράξη την πεποίθησή μας ότι η ποιότητα της ζωής προϋποθέτει την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρσπαθούμε διαρκώς να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση και να διαχειριστούμε καλύτερα τους φυσικούς πόρους, με :

  • σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών μας κλιματιστικών μας (A/C), με νέα, τεχνολογίας Inverter.
  • μείωση των εκτυπώσεων και της χρήσης χαρτιού στον ελάχιστο δυνατό βαθμό μέσω μείωσης φωτοτυπιών και μέσω των διαδικασιών On Line Εγγραφών , On Line Homework, κ.α.
  • ανακύκλωση όλων των αναλωσίμων υλικών των εκτυπωτών μας,
  • μηνιαία ανακύκλωση περίπου 100 kg χαρτιού,
  • ετήσια ανακύκλωση περίπου 200 kg παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών & συσκευών μέσω του Δήμου Κερατσινίου,
  • χρήση λαμπτήρων οικονομίας και ανακύκλωσή τους.

Κοινωνία

Ως εκπαιδευτικοί με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησία απέναντι στη κοινωνία και στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ειδικά στο παιδί, οι συνεργασίες μας με Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, κοινωφελείς οργανισμούς αποτελούν σταθερή επιλογή για κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως: