Ωρολόγια Προγράμματα 2018 - 19

Κτίριο - Χορμοβίτου 242, Πειραιάς, &
Κτίριo - Έβρου 248, Πειραιάς

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων,
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αργουδέλης-Πουλοπούλου (Πειραιάς-Κερατσίνι)

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αργουδέλης-Πουλοπούλου (Πειραιάς-Κερατσίνι)

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, 
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα