Ωρολόγια Προγράμματα 2021 - 22

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-22: 
Θα υπάρξει ανακοίνωση

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2021-22:
από Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα

 

Παρακαλούμε θερμά να ενημερωθείτε για το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας που ισχύει στις Σχολές μας από 1/1/21.