Ωρολόγια Προγράμματα 2020 - 21

Κτίριο - Χορμοβίτου 242, Πειραιάς, &
Κτίριo - Έβρου 248, Πειραιάς

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων,
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τη νέα σχολική χρονιά θα είναι διαθέσιμο μετά τις 20 Αυγούστου.
Οι Εγγραφές μας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 

 
 
Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, 
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα