Ωρολόγια Προγράμματα 2019 - 20

Κτίριο - Χορμοβίτου 242, Πειραιάς, &
Κτίριo - Έβρου 248, Πειραιάς

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων,
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα

 

 
 
 
 
Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, 
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα