Ωρολόγια Προγράμματα 2020 - 21

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 
A Junior έως & Lower: από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
Proficiency, S Junior & Γερμανικά: από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
από Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, με 2 επιλογές:

  • Ηλεκτρονικά, όπου επιλέγετε άμεσα το τμήμα και ωράριο της επιλογής σας ΕΔΩ

  • ή στα γραφεία μας (Δευτέρα έως Παρασκευή 5.00-8.00 μμ)

Προτείνουμε στους γονείς, ειδικά σε περίπτωση επανεγγραφής, την επιλογή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση ατόμων στα γραφεία μας.
 

Παρακαλούμε θερμά να ενημερωθείτε για το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας που ισχύει στις Σχολές μας από 1/8/20.
 

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα.

 

Το πρόγραμμα των Τμημάτων Γερμανικών θα διαμορφωθεί με τη λήξη των Εγγραφών
 

Όλα τα Τμήματα είναι 8μελή εκτός των Proficiency Virtual και των Γερμανικών, τα οποία είναι 5μελή

Το πρόγραμμα των Τμημάτων Γερμανικών θα διαμορφωθεί με τη λήξη των Εγγραφών.

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα

 

Παρακαλούμε θερμά να ενημερωθείτε για το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας που ισχύει στις Σχολές μας από 1/8/20.