Ωρολόγια Προγράμματα 2019 - 20

Κτίριο - Χορμοβίτου 242, Πειραιάς, &
Κτίριo - Έβρου 248, Πειραιάς

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων,
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα

 

(Τα νέα μας ωρολόγια προγράμματα θα είναι διαθέσιμα μετά την 1η Ιουνίου)

 

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, 
όπως και ενδέχεται να λειτουργήσουν νέα τμήματα