Προσφορές & Παροχές

  • ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ. Επιλέξτε μέσω του Η/Υ σας το τμήμα-πρόγραμμα και ολοκληρώστε την εγγραφή σας. Επιλέξτε Online Εγγραφή

  • Για Εφάπαξ Εξόφληση των Διδάκτρων, απολαμβάνετε σημαντικές εκπτώσεις.

  • Σημαντικές εκπτώσεις στην φοίτηση αδελφών ή σε περιπτώσεις παρακολούθησης δύο και άνω προγραμμάτων.

  • 20% έκπτωση σε ειδικές κατηγορίες μαθητών όπως είναι τα παιδιά Τρίτεκνων - Πολύτεκνων οικογενειών, όταν τουλάχιστον δύο (2) από τα παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας φοιτούν παράλληλα στις Σχολές μας.