Επίγνωση (Mindfulness)

Εισάγουμε και καθιερώνουμε την Επίγνωση/ Mindfulness ως αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών μας.

Επίγνωση έχουμε όταν η προσοχή μας επικεντρώνεται στην παρούσα στιγμή, χωρίς να υπεραναλύουμε αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν ή να ανησυχούμε υπερβολικά για το μέλλον.
Απλές τεχνικές και σύντομες διαδικασίες συντελούν στο να το πετυχαίνουμε και στην Εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών.

Η Επίγνωση προσφέρει πολλά πνευματικά, ψυχικά και σωματικά οφέλη και στους μαθητές και στους δασκάλους.
Η επίγνωση βοηθά:

  • στη διαχείριση του άγχους

  • στη μείωση του στρες

  • στη μεγαλύτερη συγκέντρωση και αφομοίωση της γνώσης

  • στη βελτίωση της επίδοσης μέσα στην τάξη και στις εξετάσεις/διαγωνίσματα

  • στη καλύτερη οργάνωση του χρόνου και της διαχείρισης δραστηριοτήτων

  • στη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

  • στην αντιμετώπιση/ αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού (μπούλινγκ)

  • στη ενίσχυση θετικών συναισθημάτων και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων

  • στη μείωση της ασθενικότητας και στην ενδυνάμωση της σωματικής υγείας.


Χαρούμενοι Δάσκαλοι και Μαθητές δημιουργούν ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Η Επίγνωση ενισχύει τη Γνώση