Θερινά Μαθήματα

Τα θερινά μαθήματα έχουν αντικατασταθεί πλέον
από ειδικά χειμερινά τμήματα στα οποία συνδυάζονται 2 τάξεις. 

Η πείρα μας έχει δείξει ότι, στα ειδικά αυτά τμήματα, τόσο η η ηλικία όσο και η απόδοση των μαθητών,
εξασφαλίζουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από ότι τα θερινά τμήματα.

Ενημερωθείτε για:

Fast Lower

Proficiency Plus