Σύστημα

 • Πολύωρη εβδομαδιαία διδασκαλία.
 • Χρονικά προγραμματισμένη διδασκαλία της ύλης και εμπέδωσή της μέσα από προκαθορισμένες επαναλήψεις.
 • Διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και tests ανά εβδομάδα.
 • Χρήση των πιο σύχρονων βιβλίων για χρήση με ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ.
 • Αυστηρά καθορισμένος αριθμός μαθητών ανά τάξη, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία γλωσσική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.

Οργάνωση

 • Εξατομικευμένη επίβλεψη κάθε μαθητή από τη Διεύθυνση,
 • Καθημερινή προσωπική επικοινωνία, σχετικά με απουσίες ή θέματα απόδοσης - επίδοσης,
 • Εβδομαδιαία αναφορά από τους καθηγητές για την επίδοση,
 • Μηνιαίες συνεδριάσεις με τους καθηγητές.
 • Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.
 • Υποδειγματικό σύστημα λειτουργίας που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο.

Συνεργασία

 • Συμβουλευτικές, ατομικές ή/και ομαδικές, συναντήσεις μαθητών και Διεύθυνσης.
 • Εβδομαδιαίες προσωπικές συναντήσεις καθηγητών - γονέων
 • Δελτία Προόδου και επίσημη ενημέρωση από τους καθηγητές κάθε τρίμηνο.
 • Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση για τις απουσίες.