Κανονισμός Λειτουργίας

 

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολών μας έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας μας, με βάση τις νέες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Ειδικότερα:

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ - ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τα  Κέντρα μας στον Πειραιά και το Κερατσίνι από το 1961 έχουν οδηγήσει χιλιάδες μαθητές στην επιτυχία, γιατί διαθέτουν :

 • το κύρος, την ιστορία και την αξιοπιστία των 'Σχολών Αργουδέλη'  (Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αργουδέλης-Πουλοπούλου, ΦΜΕ Πρωτείον) με εμπειρία 60 ετών,

 • άριστους εκπαιδευτικούς συνεργάτες, έμπειρους & ξεχωριστούς,

 • υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις & περιβάλλον,

 • πολλαπλές δυνατότητες επιλογής ωρολογίων προγραμμάτων , ONLINE Εγγραφών και άλλων πρωτοποριακών ηλεκτρονικών online υπηρεσιών,

 • μα πάνω απ' όλα Λειτουργούμε σαν μια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, με Προσωπική Φροντίδα & Ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τα μαθήματα στις Σχολές μας ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Η φοίτηση ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου ή με την ολοκλήρωση των ετήσιων Εξετάσεων Γλωσσομάθειας.

Οι εγγραφές ξεκινούν σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενώ τα Ωρολόγια Προγράμματα αναρτώνται σε ειδική σελίδα, για ενημέρωση των γονέων.

Η εγγραφή του μαθητή γίνεται μόνο Ηλεκτρονικά (όχι χειρόγραφα), από τον γονέα/κηδεμόνα ή εκπρόσωπο των Σχολών μας, από την σχετική σελίδα Online Εγγραφές.

Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν ενημέρωση για θέματα εγγραφών, τα γραφεία μας λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή 5.30 μμ - 8.00 μμ ή μέσω προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης.

Προτείνουμε στους γονείς, ειδικά σε περίπτωση επανεγγραφής, να μην προσέρχονται στα γραφεία μας, αλλά να επιλέξουν  την επιλογή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση ατόμων και ο συγχρωτισμός.

Η εγγραφή του μαθητή επισημοποιείται με την συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής και απαραίτητα την εξόφληση των διδάκτρων (βλ. παρακάτω ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ).

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι Σχολές Αργουδέλη προσφέρουν στους μαθητές τους την επιλογή δια ζώσης (κλασική εκπαίδευση) ή διαδικτυακών μαθημάτων με Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση.

Διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό (εκπαιδευτική πλατφόρμα, υπερσύγχρονους Η/Υ, γραμμές οπτικής ίνας, κλπ), ώστε να προσφέρουν αμιγή ή συμπληρωματικά Διαδικτυακά Μαθήματα στους μαθητές τους, σε πλήρως κρυπτογραφημένο και ασφαλές περιβάλλον.

Οι καθηγητές μας έχουν εκπαιδευθεί ειδικά για την διενέργεια Διαδικτυακών Μαθημάτων.

Σε περίπτωση που τα δια ζώσης μαθήματα αντικατασταθίστανται με αμιγώς Διαδικτυακά κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής, αυτά πραγματοποιούνται τις ίδιες ημέρες και ώρες, με τα ίδια στοιχεία και ποιότητα εκπαίδευσης. Επίσης, ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών ωρών είναι ο ίδιος.

Οι σχολές μας δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα που οφείλονται σε θέματα κακής σύνδεσης ή εξοπλισμού του μαθητή.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Γραμματεία.

Για τις περιπτώσεις καθυστερημένης προσέλευσης, ή αποχώρησης νωρίτερα του κανονικού, οι μαθητές παίρνουν έντυπη άδεια από τη Γραμματεία, πάντα μετά από σχετική ενημέρωση από τους γονείς.

Γενικά, οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες αναμονής των σχολείων μας 5’ (πέντε) λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως επίσης δεν θα πρέπει να παραμένουν στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου πριν ή μετά το μάθημα.

Στα κτίρια των σχολών μας επιτρέπεται η είσοδος μόνο μαθητών. Οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς να εισέρχονται σε αυτό. Η είσοδος τους επιτρέπεται μόνο κατόπιν ραντεβού ή σε προκαθορισμένο χρόνο (βλ. παρακάτω ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ).

 

ΕΠΙΣΗΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΤΕΣΤ
Όλοι οι μαθητές διαγωνίζονται στα Επίσημα Διαγωνίσματα και τα Εβδομαδιαία Τεστ, στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη Δ/νση.

Αλλαγή ή μικρή αναβολή δίνεται σε μαθητές που κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα ήταν άρρωστοι, ή υπήρξε πολύ σοβαρός λόγος απουσίας (πάντα κατόπιν ενημέρωσης από τους γονείς τους).

Τα διαγωνίσματα που δεν απαντήθηκαν από τον μαθητή την προγραμματισμένη ημέρα, θα πρέπει να απαντηθούν σε διάστημα το πολύ τριών ημερών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Οι ενημερώσεις των γονέων πραγματοποιούνται αφού έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένας (1) μήνας φοίτησης, με τους παρακάτω τρόπους:

 • από τους καθηγητές, δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, πάντα σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα,

 • στις Επίσημες Συγκεντρώσεις Γονέων, όπου τηρούνται όλα τα σχετικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας,

 • παρακολουθώντας τακτικά και υπογράφοντας τα τεστ και διαγωνίσματα καθώς και τα σχετικά έντυπα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εξόφληση του συνόλου των διδάκτρων πραγματοποιείται αποκλειστικά και άμεσα με την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της φοίτησης:

 • μέσω οποιασδήποτε Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας σε 8 (οκτώ) Άτοκες Δόσεις σε πλήρως ασφαλές και κρυπτογραφημένο περιβάλλον ή

 • με εφάπαξ εξόφληση τοις μετρητοίς ή μέσω κάρτας ή τραπεζικού εμβάσματος - με σημαντική έκπτωση,

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Από το σχολικό έτος 2020-21, δεν υφίσταται ως επιλογή η μηνιαία πληρωμή στα γραφεία μας.

Η εκπαίδευση μέσω Διαδικτυακών Μαθημάτων για λόγους που επιβάλλονται από Δημόσια Αρχή, δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση ή έκπτωση στα αρχικώς συμφωνηθέντα δίδακτρα.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης:

 • πρέπει να υπάρξει ειδοποίηση της Δ/νσης ένα μήνα πριν την τελική ημερομηνία της διακοπής παρακολούθησης των μαθημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται διακοπή της συνδρομής ή σε περίπτωση προεξόφλησης, επιστροφή των αναλογούντων διδάκτρων, από την τελική ημερομηνία διακοπής έως την λήξη των μαθημάτων.

 • Αν η διακοπή πραγματοποιηθεί 2 μήνες πριν τη λήξη των μαθημάτων δεν υφίσταται επιστροφή διδάκτρων, καθώς η φοίτηση του μαθητή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

 • Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, λαμβάνεται η 25η Μαΐου εκάστου έτους.

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία