Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ECPE (Proficiency) του University of Michigan

10/08/2012 10:47

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ECPE (Proficiency) του University of Michigan με 90% επιτυχία. Επισκεφθείτε την ενότητα Επιτυχόντες 2012.