Μηνιαία Project

15/11/2017 14:41
Οι Σχολές μας αναζητώντας πάντα πρωτοποριακές και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, δημιούργησαν και  υιοθέτησαν στο ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, τα “Μηνιαία Project”. 
 
Στόχος μας είναι, μέσω των εργασιών αυτών, οι μαθητές  μέσα από μια νέα και πιο ελκυστική προσέγγιση, να επιτύχουν:
την περαιτέρω πρακτική της ξένης γλώσσας,
την απόκτηση γνώσεων μέσα από ατομική και ομαδική αναζήτηση,
την ικανότητα συνεργασίας μέσα στην ομάδα,
την ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου, 
και φυσικά την ανάπτυξη της δεξιότητας να σταθούν, να μιλήσουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους μπροστά σε κοινό (Presentation Skills).
Τα Μηνιαία project αφορούν παγκόσμιες ημέρες που ισχύουν μέσα στον αντίστοιχο μήνα και παρουσιάζονται από όλες τις τάξεις στο τέλος του. 
Τα θέματα επιλέγονται έτσι ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να οδηγούνται μέσα από μία ευχάριστη διαδικασία στην αναζήτηση, δημιουργία και παρουσίαση του έργου τους.
 Για το μήνα Οκτώβριο, τα παιδιά μας παρουσίασαν,  με μεγάλη επιτυχία,  εργασία που αφορούσε  την «Παγκόσμια ημέρα των Πόλεων» που είναι η 31η Οκτωβρίου. Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν τα εξής projects:
NOV        21st November          Television day.
DEC         25th December          Christmas
JAN         27th January               Chocolate cake day
FEB          7th February              Send a card to a friend day
MAR       Annual Project            Love in the World
Μετά το τέλος των εργασιών το χειροκρότημα και το χαμόγελο των μαθητών μας αποτελούν τη μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση για όλους.   Η αναγνώριση των προσπαθειών τους, η αποδοχή και η επιβράβευση του έργου τους, όχι μόνο από τους καθηγητές αλλά και από τους συμμαθητές τους, τους δίνει την ηθική ανταμοιβή της επιτυχίας, τα πολλαπλά οφέλη της συμμετοχής στην “ομάδα,” την ικανοποίηση της επίτευξης  του  “ στόχου” και το κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση!

Οι Σχολές μας αναζητώντας πάντα πρωτοποριακές και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, δημιούργησαν και  υιοθέτησαν στο ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, τα “Μηνιαία Project”. 

Στόχος μας είναι, μέσω των εργασιών αυτών, οι μαθητές  μέσα από μια νέα και πιο ελκυστική προσέγγιση, να επιτύχουν:

την περαιτέρω πρακτική της ξένης γλώσσας,

την απόκτηση γνώσεων μέσα από ατομική και ομαδική αναζήτηση,

την ικανότητα συνεργασίας μέσα στην ομάδα,

την ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου, 

και φυσικά την ανάπτυξη της δεξιότητας να σταθούν, να μιλήσουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους μπροστά σε κοινό (Presentation Skills).

Τα Μηνιαία project αφορούν παγκόσμιες ημέρες που ισχύουν μέσα στον αντίστοιχο μήνα και παρουσιάζονται από όλες τις τάξεις στο τέλος του. 

Τα θέματα επιλέγονται έτσι ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να οδηγούνται μέσα από μία ευχάριστη διαδικασία στην αναζήτηση, δημιουργία και παρουσίαση του έργου τους.

 Για το μήνα Οκτώβριο, τα παιδιά μας παρουσίασαν,  με μεγάλη επιτυχία,  εργασία που αφορούσε  την «Παγκόσμια ημέρα των Πόλεων» που είναι η 31η Οκτωβρίου. Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν τα εξής projects:

NOV        21st November          Television day.

DEC         25th December          Christmas

JAN         27th January               Chocolate cake day

FEB          7th February              Send a card to a friend day

MAR       Annual Project            Love in the World

Μετά το τέλος των εργασιών το χειροκρότημα και το χαμόγελο των μαθητών μας αποτελούν τη μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση για όλους.   Η αναγνώριση των προσπαθειών τους, η αποδοχή και η επιβράβευση του έργου τους, όχι μόνο από τους καθηγητές αλλά και από τους συμμαθητές τους, τους δίνει την ηθική ανταμοιβή της επιτυχίας, τα πολλαπλά οφέλη της συμμετοχής στην “ομάδα,” την ικανοποίηση της επίτευξης  του  “ στόχου” και το κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση!