Ευέλικτοι Τρόποι Πληρωμής Διδάκτρων

Επιλέξτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα!

Α. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ 8 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Ο γνωστός σας τρόπος όπου τα δίδακτρα πληρώνονται κάθε μήνα στα γραφεία μας σε δόσεις με μετρητά, ή μεσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Β. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ) ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:

Για εξόφληση με εφ’ άπαξ πληρωμή, τοις μετρητοίς ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, παροχή  σημαντικής έκπτωσης επί του συνόλου ή του υπολοίπου των διδάκτρων, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ,
ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  Ή
ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:

   
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 6%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4%
Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ 14 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Με χρήση πιστωτικής κάρτας έχετε τη δυνατότητα εξόφλησης του συνόλου ή του υπολοίπου των διδάκτρων, σε όσες άτοκες δόσεις επιθυμείτε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

   
ΙΟΥΝΙΟΣ 14
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6
ΜΑΡΤΙΟΣ 5
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4
ΜΑΙΟΣ 3

Διευκρινήσεις για τις παροχές μας μέσω Πιστωτικών Καρτών: Οι εν λόγω παροχές δεν έχουν κανένα κόστος ή επιβάρυνση για τους γονείς και σπουδαστές και έχουν ως μόνο σκοπό τη διευκόλυνσή σας, προσφέροντας ανάλογα με την αποπληρωμή, περισσότερες και πραγματικά άτοκες δόσεις, ή επιπλέον εκπτώσεις. Επίσης οι Σχολές μας δεν εισπράττουν προμήθεια ή άλλη αμοιβή από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, δεν δεσμεύουν τους γονείς με πολυετή προγράμματα αποπληρωμής και δεν προωθούν ούτε επιδιώκουν τη χρήση συγκεκριμένων πιστωτικών καρτών.