Έχετε ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ;

Έχουμε ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ!


Η πείρα, μας αποδεικνύει καθημερινά ότι το ομαδικό μάθημα έχει ασύγκριτα περισσότερα οφέλη από το ατομικό-ιδιαίτερο.

Αν όμως υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δεν σας επιτρέπουν να επιλέξετε το ομαδικό μάθημα, οι Σχολές μας οργανώνουν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα σε όλα τα σχολεία μας, για όλες τις γλώσσες, τα επίπεδα και ηλικίες (παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων), απόλυτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες.

Η οργάνωση των μαθημάτων, οι άριστοι καθηγητές, το εξαιρετικό διδακτικό υλικό και τα σύγχρονα μέσα που παρέχουμε, είναι εγγύησεις για την ΓΝΩΣΗ & και την ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Κάνοντας ιδιαίτερο μάθημα στις Σχολές μας έχετε :

  • Συνεχή, σαφή & ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου,

  • Διαγωνίσματα Τριμήνου & Εβδομαδιαία Τεστ,

  • Βαθμολογία - Δελτίο Προόδου ανά εβδομάδα & ανά Τρίμηνο,

  • Συμμετοχή σε Αναγνωρισμένες Εξετάσεις όλων των γλωσσών και επιπέδων

  • Διδασκαλία με τα πιο σύγχρονα μέσα : Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές & Διαδραστικούς Πίνακες

Για πληροφορίες & οργάνωση μαθημάτων, επικοινωνείστε στο τηλ. 210 4616292, ώρες 16.00 - 20.00.